TỔNG QUAN VỀ NHÀ THÉP ALPHA

ALPHA là nhà thầu tiên phong, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu và sản phẩm kết cấu thép phục vụ công trình trọng điểm quốc gia và công trình quốc tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Từ năm 2011 đến nay Alpha đã phát triển thành một trong những công ty sản xuất, cung cấp, gia công và lắp dựng nhà thép tiền chế và tòa nhà thép kết nối linh hoạt nhất trong khu vực với quy mô nhà xưởng 5ha đạt sản lượng 15 nghìn tấn 1 năm trở thành đối tác của nhiều dự án công nghiệp lớn và tạo dựng một niềm tin vững chắc với tư cách là nhà thầu xây dựng kết cấu thép hàng đầu.

NHÀ THÉP ALPHA

Trải qua quá trình thử lửa bản lĩnh thép sẽ được khẳng định tỏa sáng. Kết cấu thép Alpha của ngày hôm nay tự hào khẳng định vị thế vững chắc của mình trong ngành sản xuất thép trở thành đối tác tin cậy với các thương hiệu lớn trong nước và quốc tế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Alpha tự hào cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia đóng góp tích cực kiến tạo nên một hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển.

ALPHA tự hào là nhà thầu thi công phục vụ các dự án:

nhà thép alpha

nhà máy
công nghiệp

nhà thép alpha

công trình
dân dụng

nhà thép alpha

showroom
ô tô

cổng chào
kcn

cây xăng

nhà thép alpha

hệ thống
điện

Ban lãnh đạo NHÀ THÉP ALPHA

Công ty CP Xây dựng công nghiệp ALPHA là đơn vị hạch toán độc lập.  Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Mô hình này có đặc điểm là quyền hành tập trung trong tay người lãnh đạo. Nó có ưu điểm là linh hoạt, chi phí quản lý không cao, ra quyết định nhanh chóng, đáp ứng được những biến động cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Mô hình này rất phù hợp với các doanh nghiệp xây dựng.

cấu trúc tổ chức nhà thép alpha
Sơ đồ cấu trúc tổ chức ALPHA ICC

A. Cơ cấu

 • Đại hội đồng cổ đông là các thành viên tham gia đóng góp vốn thành lập công ty
 • Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất của công ty
 • Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị về điều hành của công ty
 • Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chung
 • Giúp việc cho Giám đốc có 2 Phó giám đốc phụ trách một số nội dung công việc cụ thể theo sự phân công của Giám đốc.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty có 4 phòng chức năng

 • Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
 • Phòng Quản lý Dự án Công nghiệp
 • Phòng Tài chính – Kế toán

Trực thuộc Công ty có các đơn vị

 • Nhà máy cấu thép
 • Đội lắp dựng
 • Các đội thi công xây lắp
 • Ngoài ra khi có nhu cầu công việc cần thiết, Ban Giám đốc Công ty có thể bổ nhiệm thêm các chủ nhiệm công trình thực hiện nhiệm vụ khác…

B. Nhiệm vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Là người đứng đầu trong Công ty, có trách nhiệm quản lý Công ty theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
 • Có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp. Trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Ban Giám đốc

 • Giúp việc cho HĐQT cùng với các phòng nghiệp vụ trong Công ty.
 • Chỉ đạo và thực hiện đúng theo phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ tổ chức và hoạt động đã được đại hội cổ đông thông qua.

Phòng Kế Hoạch – Kỹ Thuật

 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, giao nhiệm vụ cung ứng vật tư cho xưởng kết cấu thép thực hiện nhiệm vụ sản xuất
 • Cử cán bộ kỹ thuật giám sát việc lắp dựng sản phẩm tại công trường và công tác an toàn lao động.
 • Giao nhiệm vụ cho các cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra nghiệm thu sản phẩm từng bước và nghiệm thu sản phẩm trước khi xuất xưởng.
 • Tổ chức việc vận chuyển sản phẩm đến công trình. Giao nhiệm vụ cho đội xây lắp chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm và lắp dựng tại công trường.
 • Phối hợp với cán bộ kỹ thuật Bên A để tiến hành công tác nghiệm thu hạng mục công việc hoàn thành.

Phòng Tổ chức – Hành chính

 • Thu thập và kiểm tra toàn bộ hồ sơ quản lý cán bộ công nhân viên trong công ty. Xây dựng các biểu mẫu quy chuẩn để áp dụng vào công tác quản lý tại văn phòng và công trình do công ty đang triển khai thi công.
 • Tiếp nhận công văn, tài liệu, vào sổ công văn. Lưu giữ tài liệu theo từng loại công văn bảo đảm tiện lợi cho việc tra cứu.
 • Trình công văn, tài liệu lên Ban giám đốc trong ngày hoặc ngày tiếp theo. Chuyển giao công văn cho các phòng ban, đội xưởng phải ghi vào sổ và lấy chữ ký của người nhận.
 • Kết hợp với các phòng chức năng trong công ty để thực hiện hiệu quả các yêu cầu của lãnh đạo đã đề ra.

Phòng Quản lý Dự án Công nghiệp

 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, giao nhiệm vụ cung ứng vật tư cho xưởng kết cấu thép thực hiện nhiệm vụ sản xuất.
 • Giao nhiệm vụ cho các cán bộ kỹ thuật dự án chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra nghiệm thu sản phẩm từng bước và nghiệm thu sản phẩm trước khi xuất xưởng.
 • Tổ chức việc vận chuyển sản phẩm đến công trình. Giao nhiệm vụ cho đội Xây lắp chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm và lắp dựng tại công trường.
 • Phối hợp với cán bộ kỹ thuật Bên A để tiến hành công tác nghiệm thu hạng mục công việc hoàn thành.
 • Kết hợp với phòng KH-KT giám sát tại hiện trường đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Phòng Kế toán – Tài chính

 • Tham mưu cho Giám đốc về quản lý hành chính, tài chính phục vụ cho kinh doanh, tổ chức lao động tiền lương
 • Theo dõi ghi chép tình hình biến đông tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng kinh phí của công ty
 • Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện bộ máy công ty, các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm. Tổ chức công tác kế toán, thống kê phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cảI tiến tổ chức bộ máy và công tác kế toán thống kê.

Xưởng kết cấu thép

 • Triển khai việc sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của bản thiết kế của Phòng kỹ thuật chuyển xuống.
 • Phối hợp với cán bộ phòng KH-KT để sản xuất đạt chất lượng, tiến độ và bàn giao sản phẩm đồng bộ cho lắp dựng.

Đội thi công xây lắp và Đội lắp dựng kết cấu

 • Làm công tác chuẩn bị sản xuất và chịu trách nhiệm việc tổ chức thi công, lắp dựng và hoàn thiện công trình.
 • Tổ chức điều hành công nhân, thiết bị tại công trường, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị máy móc trong quá trình thi công
 • Trực tiếp làm việc với tư vấn giám sát, các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, nghiệm thu công trình.
 • Lập và hoàn thiện các bảng biểu phục vụ cho thanh toán công trình gửi về Phòng Tài Chính  Kế toán công ty để thanh quyết toán kịp thời.
 • Công ty CP Xây dựng công nghiệp ALPHA hoạt động theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức theo sơ đồ trên.

TUÂN THỦ QHSE TOÀN DIỆN

ALPHA luôn tuân thủ QHSE nâng cao chất lượng của các quá trình và sản xuất, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động, giám sát tác động môi trường để thúc đẩy tính bền vững.

 • Quality – Chất lượng: Tuân thủ nghiêm ngặt các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cao trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm.
 • Health – Sức khỏe: Cam kết môi trường làm việc lành mạnh, đủ điều kiện bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng.
 • Safety – An toàn: Cung cấp môi trường làm việc an toàn lao động là trên hết.
 • Environment – Môi trường: Đảm bảo tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường

Khách hàng tiêu biểu

Đối Tác

TẦM NHÌN ALPHA

Phát triển ALPHA trở thành doanh nghiệp tốt nhất về mọi mặt trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp chủ lực là nhà thép tiền chế. Đem lại giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, tạo thật nhiều phúc lợi doanh nghiệp.

SỨ MỆNH ALPHA

Không ngừng sáng tạo và phát triển năng lực một cách toàn diện để đem đến cho khách hàng và đối tác những giải pháp hoàn hảo. Các sản phẩm kết cấu thép tiền chế chất lượng và giá thành tốt nhất trên thị trường.

Giá trị cốt lõi ALPHA

 • Đầu tư và tập trung các nguồn lực để phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao.
 • Cải thiện và đổi mới toàn bộ những công nghệ mới nhất cho nhà máy, dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Tập trung nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ thế mạnh để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Phương châm ALPHA

 • Góp phần đem lại thành công cho khách hàng thông qua triển khai ứng dụng công nghệ nhà thép chuẩn mực.
 • Thiết kế tối ưu, cơ động, linh hoạt, an toàn, tiên tiến và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất.
 • Xây dựng nhà thép với hiệu quả, công suất cao và tiết kiệm chi phí, tiến độ giao hàng nhanh.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc, hậu mãi thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất.
 • Góp sức vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.

HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Từ năm 2011 đến nay Alpha đã phát triển thành một trong những công ty sản xuất, cung cấp, gia công và lắp dựng nhà thép tiền chế và tòa nhà thép kết nối linh hoạt nhất trong khu vực. Nhà máy kết cấu thép ALPHA có địa chỉ tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Với quy mô nhà xưởng 5ha đạt sản lượng 15 nghìn tấn 1 năm trở thành đối tác của nhiều dự án công nghiệp lớn và tạo dựng một niềm tin vững chắc với tư cách là nhà thầu xây dựng kết cấu thép hàng đầu.

Nhà máy kết cấu thép ALPHA thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Quy mô nhà xưởng 5ha đạt sản lượng 15 nghìn tấn 1 năm
Alpha nhà đầu tư – Tư vấn sản xuất – Cung cấp dịch vụ và giải pháp sáng tạo đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép và thiết bị nâng hạ
Sử dụng vật liệu có xuất xứ rõ ràng, cao cấp và có bảo hành được gia công chế tạo theo quy trình quản lý ISO 9001:2015
Đáp ứng được tiến độ và chất lượng của những khách hàng khó tính nhất

CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Alpha trân trọng giới thiệu hồ sơ pháp lý của chúng tôi.

Giấy chứng nhận do cục sở hữu trí tuệ cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Alpha cho danh mục sản phẩm nhóm 37 và 42.